Някои хора, които се опитват да се самоубият с пистолет, може да отрекат намерението си след това. Изследователите казват, че стигмата може да попречи на хората да посегнат и да получат помощ.
Тийнейджърските години са времето, когато децата започват да формират своята идентичност. За осиновените тийнейджъри, които все още не са интегрирали миналото си с настоящето, настроеното родителство е от ключово значение.
Благодаря за въпроса ви. Звучи, че тук има плетеница от конфликти и аз съпреживявам това, което мисля, че чувам във вашия въпрос, а именно, че изпитвате чувства, които по някакъв начин е „погрешно“ да имате, което според мен е много неудобно, дори болезнено. Задържайки тайна, чувствате, че не можете да споделите & hellip;
Ставайки активен слушател във връзката си, можете да помогнете на партньора си да се почувства валидизиран, като същевременно увеличавате вероятността и вие да бъдете изслушани.
Изследователите са установили, че когато единият родител отчуждава дете от друг родител при развод, може да възникне синдром на родителско отчуждение, което води до по-ниски постижения в зряла възраст, нарушени взаимоотношения и ниско самочувствие.